Plan voor nieuw cafépand

Het witte hoekpand aan de Oelemarkt 22 wordt mogelijk een café. De pandeigenaar heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd om de bestemming van het leegstaande pand te wijzigen. Voorheen was het vestigen van een café niet toegestaan, maar dat gaat wellicht veranderen.

Het pand gelegen naast café Os Mam staat al geruime tijd leeg. In 2009 vestigde zich een slijterij in het pand. Echter was deze onderneming niet van een lang leven beschoren. Na 2009 werd het pand gebruikt tijdelijk ingevuld voor exposities en onlangs was hier nog het campagnehuis van Weert Lokaal gevestigd.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het verzoek wordt gedaan om de horecabestemming te wijzigen van ‘categorie 2 – droge horeca’ naar ‘categorie 1 – natte horeca’. De wens zou zijn om er een bruin café te vestigen. Of dit er daadwerkelijk gaat komen hangt af of de vergunning wordt goedgekeurd. Wordt vervolgd.