Portefeuilleverdeling B&W

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten over de onderlinge verdeling van de taken. De portefeuilles zien er als volgt uit.

Burgemeester J. Heijmans
Openbare orde en veiligheid, integriteit, regionale samenwerking, personeel en organisatie, voorlichting en publiekszaken.

Wethouder H. Litjens
Arbeid en inkomen, financiën, decentralisatie participatie, openbaar gebied, wijk- en dorpsraden, De Risse (DB) en loco-burgemeester.

Wethouder F. van Eersel
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken, toerisme en recreatie, stadspromotie en demografische ontwikkelingen.

Wethouder P. Sterk
Zorg en Wmo, decentralisatie Wmo-begeleiding, decentralisatie jeugdhulp, volksgezondheid, KMS (hergebruik) en De Risse (AB).

Wethouder G. Gabriëls
Onderwijs, accommodatiebeleid, leefbaarheid en sociale samenhang, cultuur, sport- en beweegbeleid, duurzaamheid en kermis.

Deze portefeuilleverdeling wordt vóór 1 juni 2015 geëvalueerd. Dan moeten de drie decentralisaties (3 D’s) van jeugdzorg, Wmo en participatiewet rond zijn. Zo nodig wordt daarna de verdeling van de portefeuilles aangepast.