Plan wooncentrum PSW

De gemeente Weert en PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) willen afspraken maken over de mogelijke ontwikkeling van een woonbegeleidingscentrum op de locatie van de Groenewoudkerk aan de Maaslandlaan.

Het plan omvat de ontwikkeling van een woonbegeleidingscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een wooncomplex met woningen voor 21 cliënten met een zwaar somatische en/of psychogeriatrische aandoeningen. De toekomstige bewoners zijn voor een groot deel afkomstig uit Weer en Nederweert en omstreken.

De gemeente wil samen met PSW een intentieovereekomst tekeken. Doel en strekking van deze overeenkomst is de gemaakte afspraken vast te leggen. Wanneer voor PSW blijkt dat het initiatief financieel haalbaar is, wordt deze intentieovereenkomst omgezet in een koopovereenkomst.

De locatie maakt onderdeel uit van een grotere groene zone in Groenewoud, ook wel de groene long genoemd. In deze groene long liggen veelal bijzondere maatschappelijke voorzieningen zoals een woonzorgcomplex, een middelbare school en een basisschool. Qua functie past een woonbegeleidingscentrum prima in deze zone.

PSW biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd.