Van 19 t/m 23 mei aanstaande hebben de Weertenaren een bijzonder schouwspel in hun midden: historische figuren spelen op verschillende lokaties in de binnenstad korte toneelstukjes over ‘De geboorte van de stad’. Dit gebeurt in het kader van het Ku+Cu project ‘Weert 600 jaar stad’, een project aangeboden door Marktplaats Ku+Cu. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Wonen Limburg en de Stichting Weert 600 jaar en wordt georganiseerd door het Munttheater, Rick, Erfgoedcluster en Bibliocenter.

Wat is er te doen?
In een historische interactieve theaterspeurtocht gaan kinderen van groep 7-8 op zoek naar het ontstaan van de stad Weert. Ze passeren historische gebouwen en plekken, middeleeuwse figuren geven in een toneelspel aanwijzingen om drie codes te kraken. Het wordt een spannende en humoristische tocht vol verrassingen, waarin de kinderen actief betrokken worden middels muziek en toneel en een reeds in de lessen op school voorbereidde heuse rap. De tocht eindigt met de ondertekening van de marktrechten in het Jacob van Horne museum, door de kinderen in het gezelschap van de schout en de schepen.

Wie doen hieraan mee?
De culturele instellingen van Weert Erfgoedcluster, Bibliocenter, Munttheater en Rick werken als ‘Marktplaats Ku+Cu’ samen. Elk jaar stelt deze Marktplaats een ‘Ku+Cu menu’ samen voor het basisonderwijs. Dit jaar is dat speciaal gewijd aan het 600 jarig bestaan van Weert, en krijgen alle basisschool leerlingen van groep 0 t/m 8 een aantal lessen, speciaal ontwikkeld voor 4 leeftijdsgroepen. Hierin zijn alle kunstdisciplines opgenomen: beeldend, toneel, dans, taal, fotografie, muziek, het komt allemaal aan bod. Deze theaterspeurtocht is een unieke manier om de historische omgeving van Weert te gebruiken als decor voor het toneelspel waar de kinderen actief betrokken worden en zo hun eigen historische omgeving en geschiedenis leren kennen.