Steun nieuwe carpoolplaats

De gemeente Weert heeft het voornemen om een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de aanleg van een nieuwe carpoolplaats langs de A2 bij Nederweert.

In het verleden realiseerde en exploiteerde Rijkswaterstaat (RWS) carpoolplaatsen nabij de op- en afritten van snelwegen. Rijkswaterstaat is hier echter mee gestopt. Dat was ook van toepassing voor het terrein van de firma Meijssen in Nederweert naast de McDonald’s. Nadat het terrein niet meer door RWS als carpoolplaats werd beheerd bleven er veel auto’s in de naastgelegen berm parkeren. Dit leidde tot een ongewenste en onveilige situatie.

Gezien het regionale karakter is de gemeente Weert sinds 2009 hierover in overleg gegaan met de provincie Limburg en gemeente Weert. Een groot deel van de gebruikers van deze carpoolplaats woont namelijk in Weert. Er werd vervolgens besloten een tijdelijke oplossing gevonden om het terrein van de firma Meijssen te huren. De provincie betaalt de helft van de huur van dit terrein en Nederweert en Weert ieder een kwart. In totaal bedragen de huurkosten €14.000 per jaar.

Het college van B&W heeft in 2014 gevraagd naar een structurele oplossing. Na onderzoek is deze oplossing nu gevonden. Er wordt een nieuwe carpoolplaats aangelegd aan de Randweg West ten noorden van de McDonald’s.

De nieuwe carpoolplaats omvat circa 100 parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een schuilgelegenheid. De aanlegkosten bedragen € 278.000 . De provincie neemt de financiering van deze carpoolplaats mee in het provinciaal Verkeers- en Vervoersmanagement 2015. Aan de gemeente Weert wordt gevraagd een kwart van de kosten voor haar rekening te nemen. Dit betekent een financiële bijdrage van € 69.500. Nederweert betaalt ook een kwart.

Het college van B&W gaat akkoord met het plan. Echter zijn er nog geen financiële middelen voorhanden. Het voorstel van het gemeentebestuur is dan ook om de plannen op te nemen in de afweging van prioriteiten voor de begroting voor 2015.