Leuken in beeld voor Aldi

De Aldi supermarkt in Weert wordt mogelijk verplaatst naar de wijk Leuken, langs de Ringbaan-Oost. Dit blijkt uit het onderzoeksverslag van advies- en onderzoeksbureau BRO uit Boxtel. Zij hebben onlangs onderzoek gedaan naar de winkelgebieden in Weert.

Uit het onderzoek blijkt dat de boodschappenstructuur in Weert-Oost niet sterk is en dat de versterking en uitbreiding van het winkelcentrum Leuken aanbevelenswaardig op een locatie meer centraal gelegen tussen de wijken Groenenwoud en Leuken.

Na het bestuderen van meerdere scenario’s concludeert BRO dat de realisatie van een moderne supermarkt op de locatie Ringbaan-Oost aangevuld met een mogelijk te verplaatsen Aldi op de voorgenomen planlocatie de beste versterking van de boodschappenstructuur in Weert betekent. Hierbij zijn wel een aantal kanttekeningen gemaakt.

De beoogde locatie is goed bereikbaar en ligt op voldoende afstand van de concurrentie en centraal in Weert-Oost. Het speelt in op de consumentenbehoefte. Wel dient er gewaakt te worden dat het nieuwe winkelcentrum niet te zwaar wordt qua omvat en moet passen bij het verzorgingsgebied. BRO geeft aan dat een supermarktkoppel (Jumbo / Aldi) van maximaal 2.400 m2 haalbaar is. Uitgaande van de verplaatsing van nog enkele speciaalzaken zal het winkelcentrum circa 2.500 – 2700 m2 winkeloppervlakte kunnen gaan omvatten. Dit is overigens exclusief fietsenwinkel.

Omdat het om mogelijke verplaatsingen en beperkte uitbreiding van bestaand aanbod gaat (winkelstrip Leuken & Aldi) zullen de effecten op de andere supermarkten naar verwachting “(zeer) beperkt” blijven. De meesten effecten treden wellicht op bij Jan Linders aan de Maaspoort, zo is de verwachting.

Het onderzoekbureau constateerde dat Weert over een ruim winkelaanbod en ook over een sterk aanbod aan supermarkten en andere dagelijkse artikelenwinkels beschikt. Tevens werd opgemerkt dat het perspectief voor de winkelcentra Moesel, Boshoven en Leuken / Groenewoud (mits uitbreiding en verplaatsing) goed is. Minder perspectiefrijk zijn de centra Dries en winkelcentrum Maaspoort (voor wat betreft de supermarkten en overige dagelijkse artikelenwinkels). Buurtcentrum Molenakker is minder perspectiefrijk vanwege het beperkte draagvlak.

Voordat de plannen voor Weert-Oost daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden is er nog een lange weg te bewandelen. Het onderzoek wordt binnenkort besproken door de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Lees het uitgebreide onderzoeksverslag (PDF):
http://iwdg.nl/onderzoekwinkelgebiedenWeert