Huizen energieneutraal

De typische witte huizen aan de Johanna van Meursstraat vormen al jaren een bekend straatbeeld aan de rand van het centrum van Weert. Momenteel worden deze 45 woningen gesloopt. Al aan het eind van dit jaar komen daar 30 nieuwe huizen voor terug die zelfvoorzienend zijn als het gaat om energie. Toekomstige bewoners hoeven dus weinig tot geen energielasten te betalen, waardoor de totale woonlasten aanzienlijk lager zijn dan bij een gewone nieuwbouwwoning.

Kwaliteitsimpuls
Mikel Segers, Gebiedsontwikkelaar Wonen Limburg: “Wonen Limburg zal zich de komende jaren steeds meer gaan richten op de bestaande woningvoorraad. Voldoet deze voorraad nog voor nu, maar vooral voor de toekomst? En kunnen wij huurders hier een goed en betaalbaar thuis bieden? Bij de 45 huizen aan de Johanna van Meursstraat is dit niet meer het geval. Het casco is nog redelijk, maar de indeling is niet meer van deze tijd en de woonoppervlaktes zijn klein. Qua energielabeling staan deze woningen onderaan de ladder. We maken een kwalitatieve inhaalslag met een duurzaam karakter.”

Energieneutraal
Tonnie van den Bogaard, Projectmanager van Wonen Limburg: “De nieuwe huizen die eind 2014 door BAM Woningbouw worden opgeleverd zijn energieneutraal ontwikkeld. Dat betekent dat de huurders, bij een normaal gebruik van de woning, een zeer lage energierekening hebben. Dat is mogelijk door een optimale isolatie en kierafdichting enerzijds en opwekking van energie door zonnepanelen anderzijds. Hiermee is de woning nagenoeg zelfvoorzienend. Als de bewoners daarnaast ook nog bewust omgaan met energie, komt de energierekening zelfs uit op nul.”

Voor jong en oud
Wauben Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp van de 30 woningen. In totaal komen er 16 levensloopbestendige woningen en 14 gezinswoningen, waarbij de opzet van het huidige straatbeeld gehandhaafd blijft. Levensloopbestendig betekent overigens niet alleen ‘wonen voor een oudere doelgroep’. Ook starters en jonge gezinnen kunnen hier een prima thuis vinden. Een bepalend kenmerk van levensloopbestendig is dat een woon- en slaapgedeelte op de begane grond aanwezig is.