Foto’s – Schrikbarende dinsdag! Het waren niet alleen de burgers die schrokken van de politiecontroles dinsdag 3 juni in Weert. Ook de politie en BOA’s zijn verontrust na de eerste zogeheten ‘Zomer Donkere Dagen Offensief’ in Weert.

De politie zetten dinsdag agenten, BOA’s en flyers in om inbraken en overvallen tegen te gaan. Dit deden ze door preventief aanwezig te zijn om hiermee mensen die op het slechte pad zijn af te schrikken. BOA’s en agenten trokken de wijk in om woningen te controleren. Van de 10 controles troffen de beambten 7 keer een inbraakgevoelige situatie aan. Een verontrustend aantal. Het was veelal uiterst simpel om een inbraak te plegen of bijvoorbeeld een fiets of scooter te stelen. Men trof zelfs een scooter aan met de sleutels op het contactslot.

Om de burgers te waarschuwen werden flyers in de vorm van een schoenafdruk neergelegd. Op de voetafdruk staat de tekst “Nederland gaat voor goud! Inbrekers ook… Geef ze tijdens het WK geen kans. Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn”. Met deze boodschap wil de politie de mensen meer bewust maken van de gevolgen van simpele nalatigheid of onoplettendheid.

Naast de verspreiding van flyers vonden er op diverse locaties in Weert verkeerscontroles plaats. Het ging daarbij niet om diegenen met goede bedoelingen. Juist personen die al bekend zijn bij de politie en justitie hadden de interesse. En uiteraard ook mensen die drugs, wapens of andere verboden zaken bij zich hadden. Tijdens de controles trof de politie – voor zover bekend – minder schrikbarende zaken aan. Mensen die een lichte overtreding begingen kregen een waarschuwing. Tijdens de controles werden wel meerdere personen aangehouden omdat ze nog boetes hadden openstaan. Zij werden overgebracht naar het politiebureau om het openstaande bedrag af te rekenen.

Kijk voor preventietips op www.politie.nl:
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html