Aanpak splitsing Beatrixlaan

Gisteren werd bekend dat over een aantal maanden de rotonde ter hoogte van de Maaseikerweg / Nassaulaan / Graswinkellaan zal gaan verdwijnen. Vooral op de sociale media ontstonden er discussies en werd de T-splitsing Beatrixlaan / Maaseikerweg aangehaald.

De splitsing Beatrixlaan / Maaseikerweg wordt door veel weggebruikers met name langzaam verkeer als onveilig beschouwd. Een woordvoerster van de gemeente Weert laat vandaag weten dat eind van dit jaar nog aanpassingen worden uitgevoerd ten behoeve van de veiligheid.

Voordat de aanpassingen worden uitgevoerd gaat de gemeente eerst in overleg met directe omwonenden. Op 2 september vindt er een infoavond plaats voor de bewoners en de wijkraden.