Punaiserotonde verdwijnt

De rotonde, ook wel punaise genoemd, die de Nassaulaan, Maaseikerweg en Graswinkellaan met elkaar verbindt zal gaan verdwijnen.

De kruising zal opnieuw worden ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de herinrichting het gevolg is van de vele ongelukken die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Er komt geen rotonde terug, omdat er niet voldoende ruimte voor een verkeersveilige rotonde is. Daarvoor in de plaats wordt er een voorrangsweg gecreëerd. In de nieuwe situatie moet het verkeer vanaf Graswinkellaan en Nassaulaan stoppen en heeft het verkeer op de Maaseikerweg voorrang.

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Er is onlangs een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom. Binnen een maand verwacht men met een concrete planning te komen.

De gemeente zal proberen de werkzaamheden te laten aansluiten bij het groot onderhoud van het tweede deel van de Maaseikerweg die loopt vanaf de rotonde tot aan de Ringbaan. Mocht dit niet lukken, dan wordt het 2015.

Bekijk het ontwerp (PDF):
http://iwdg.nl/ontwerp_rotonde_Maaseikerweg