Parkeerproef PvdA

De PvdA Weert heeft een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders waarin zorgen worden geuit over de parkeergarage van het voormalig stadhuis in de Beekstraat.

De politieke partij heeft geconstateerd dat de parkeergarage onder het voormalige stadhuis nagenoeg leeg staat. Men heeft aan het jammer te vinden dat juist deze garage, die midden in het centrum ligt, niet wordt bezocht door het winkelend publiek. Tot voor enkele maanden geleden was het vinden van een parkeerplaats in deze garage niet eenvoudig. Deze garage was toen ook de parkeerplaats voor de ambtenaren. ++

Nu de nieuwbouw van het stadhuis en de parkeergarage klaar zijn, maakt de parkeergarage onder het voormalige stadhuis een verlaten indruk. In een tijd waarin Weert een extra impuls nodig heeft om als centrum gemeente aantrekkelijk te zijn is deze aanblik een doorn in het oog van de PvdA Weert.

De plannen voor de herontwikkeling in het Beekstraatkwartier laten op zich wachten. De PvdA Weert vindt dat Weert juist deze parkeergarage, gelegen in het stadshart van Weert, zou moeten promoten. Op die manier kan aan dit deel van het centrum een impuls worden gegeven. De kreet die overal hoorbaar is: Weert moet op de kaart worden gezet. Hoeft niet alleen vanuit activiteiten die er worden georganiseerd te gebeuren maar kan ook door je als stad te onderscheiden van andere steden.

De PvdA Weert is van mening dat de garage onder het voormalige stadhuis, bij wijze van proef, zou moeten worden aangewezen als parkeergarage waar de eerste drie uur gratis geparkeerd kan worden.

De PvdA Weert zou het College graag een aantal vragen willen voorleggen:

  • Wat zijn de parkeerinkomsten van de parkeergarage onder het voormalige stadhuis. Gemeten vanaf het moment van vertrek naar het nieuwe stadhuis?
  • Hoe denkt u over het voorstel van de PvdA Weert om in de parkeergarage onder het voormalige stadhuis de eerste 3 uur gratis parkeren in te voeren? Bij wijze van proef tot eind december 2014.
  • Op welke manier denkt u Weert verder op de kaart zetten dan alleen met activiteiten?
  • Als u het met onze zienswijze niet eens bent kunt u aangeven waarom niet?