Wilde zwijnen in kanaal

Update – Foto’s – De brandweer van Weert en Stramproy zijn vanochtend omstreeks 8.20 uur gealarmeerd om wilde zijnen uit de Zuid-Willemsvaart te halen.

Ter hoogte van Sluis 16 trof de brandweer 5 wilde zwijnen aan die in het kanaal zwommen. De beesten konden geen kant meer op en pogingen om ze naar een wildtrap te drijven liepen op niets uit. De wilde zwijnen moesten vervolgens door de brandweer uit het water worden gehaald.

Er werden twee boten ingezet om de zwijnen te vangen, wat absoluut geen eenvoudige klus was. De zwijnen wisten telkens aan de handen van de brandweerlieden te ontkomen. Tijdens de reddingsactie kwamen nog een aantal zwijnen tevoorschijn. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de zwijnen te redden. De beesten waren echter enorm verzwakt en sommigen kwamen te overlijden. De zwijnen die het de droge kade wel levend haalde waren er slecht aan toe en werden door een jager snel uit hun lijden verlost.

Update brandweer:
Inmiddels zijn alle 8 de wilde zwijnen door de brandweer op het droge gebracht. Ondanks de inspanningen van de brandweerlieden, zijn de dieren afgeschoten door een jachtopziener van Staatsbosbeheer. Dit heeft alles te maken met een 0-beleid van de overheid met betrekking tot de leef- en verblijfgebieden van wilde zwijnen. Deze leef- en verblijfgebieden beperken zich tot de Hoge Veluwe en het Meinweggebied in Midden-Limburg. Indien de wilde zwijnen buiten deze gebieden komen -door wat voor oorzaak dan ook- worden en moeten zij helaas worden afgeschoten, aldus (zoals eerder genoemd) de richtlijnen van de overheid.

Update 2:
Abusievelijk is gemeld dat de jachtopziener heeft gehandeld in opdracht van Staatsbosbeheer. Dit is NIET het geval. De provincie Limburg is de opdrachtgever en heeft de opdracht gedelegeerd aan de wildheheerseenheid Grenskant (WBE), die via de plaatselijke politie een afschietvergunning aanvraagt.

Als wilde zwijnen zich buiten de leefgebieden op de Veluwe en het Meinweggebied bevinden, mogen ze door de aangewezen jachtopzieners worden afgeschoten.