Burgervader zoekt koper

Sinds 1 oktober 2011 is de heer Heijmans burgemeester van de gemeente Weert. Tot op heden heeft hij nog geen woonruimte in onze gemeente omdat hij zijn huidige woning in Loosbroek niet verkocht krijgt.

De burgemeester van Weert had de pech dat hij burgervader werd in de tijd dat het slecht gaat met de woningmarkt. Het is hem daardoor niet gelukt om zijn woning te verkopen. Ook het verlagen van de vraagprijs heeft tot op heden geen effect gehad. Heijmans is daarom ook nog niet overgegaan tot aankoop van een woning in Weert.

De problematiek is in het fractievoorzittersoverleg (FVO) besproken. Het FVO geeft de voorkeur aan om, in afwijking van de wettelijke regeling, de raad een voorstel te doen tot verlenging van de ontheffing. Op deze manier kan de problematiek openbaar en transparant worden besproken.

Het verlengen van de ontheffing betekent dat de burgemeester dagelijks heen en weer zal blijven reizen tussen zijn woonplaats en Weert. Indien zijn huidige woning op kortere termijn wordt verkocht dan waarvoor de ontheffing wordt verleend, zal hij eerder in Weert komen wonen.

Naar aanleiding van eerdere besluitvorming van de gemeenteraad werden de kosten woon-werkverkeer van de burgemeester op grond van zijn rechtspositieregelingen gedurende het eerste jaar geheel vergoed. Daarna was er geen wettelijke regeling meer van toepassing. Het college heeft in 2013 besloten de toekenning van de kilometervergoeding woon-werkverkeer aan de burgemeester te verlengen ingaande 1 oktober 2013 voor zolang de gemeenteraad de woonplaatsontheffing toepast.

Er bestaand sinds enige tijd een tegemoetkomingsregeling voor dubbele woonlasten van burgemeester. Deze houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de burgemeester kan verstrekken voor het bedrag van de huur van een woning in Weert. Dit is incl. gas, water en licht danwel de hypotheekrente voor de aanschaf van een woning met gas, water en licht. Deze tegemoetkoming kan gegeven worden voor de duur van maximaal 2 jaar nadat de dubbele woonlasten zich voordoen. Burgemeester Heijmans heeft te kennen gegeven hiervan vooralsnog geen gebruik te willen maken.

Het FVO stelt voor de woonplaatsontheffing met een jaar te verlengen. De burgemeester zal verslag moeten uitbrengen over zijn inspanningen en resultaten die hij doet om zijn woning te verkopen. De gemeenteraad zal op 22 september hierover het laatste woord voeren en een beslissing nemen over de ontheffing.