Geen café in molen

Afgelopen week maakte de gemeente Weert via het gemeentelijk infoblad bekend dat een bestemmingsplanprocedure is gestart om voor een deel van de Wilhelmus Hubertusmolen aan de Eindhovenseweg een horecabestemming categorie 2 mogelijk te maken.

Deze aankondiging heeft met name in een deel van de wijk Molenakker tot verontruste en bezorgde reacties geleid. Er is zelfs al een handtekeningsactie gestart “Geen café in de molen.” Volgens de Molenstichting zijn de reacties begrijpelijk maar ook onterecht. Een categorie 2 horecavergunning betekent in Weert een vergunning voor zogenaamde droge horeca: een restaurantbedrijf.

Weert hanteert een categorie-indeling voor de horeca die afwijkt van de landelijk geldende categorie-indeling horeca. Categorie 1 betreft in Weert natte horeca, dus café’s bars e.d. Categorie 2 horeca is in Weert droge horeca: restaurant, snackbar, friture e.d.

Er komt dus géén cafébedrijf in de Wilhelmus Hubertusmolen maar, na verleende vergunning, een kleinschalig dag- en avondrestaurant met een beperkt aantal zitplaatsen.

Mensen die meer over deze vergunningaanvraag en over de plannen voor de Wilhelmus Hubertusmolen willen weten, of die, begrijpelijk, vragen hebben, zijn welkom zaterdag en zondag tijdens Open Monumentendagen. Zij kunnen dan uw vragen aan de eigenaren stellen. Die zullen uw vragen graag beantwoorden en de zorgen wegnemen.