Noodklok jeugdhulp

Zeven Midden – Limburgse gemeenten willen op korte termijn een gesprek met staatsecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In een brief die vandaag is verstuurd slaan de wethouders alarm over de verwachte korting van 25% voor de jeugdhulp. Zij constateren dat er grote verschillen bestaan tussen de landelijke cijfers en de informatie die zij inmiddels zelf hebben verzameld. Voor de afwijking in het AWBZ–budget heeft het ministerie van VWS geen verklaring.

De zeven wethouders van de subregio’s Midden-Limburg West en regio Midden-Limburg Oost vinden deze situatie onacceptabel. Wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert en wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond gaan het gesprek met de staatsecretaris aan.

Regio’s willen verantwoordelijkheid nemen
De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Roerdalen en Weert willen graag hun verantwoordelijkheid nemen voor de jeugdzorg. Zij liggen goed op schema met de inhoudelijke voorbereiding. isie en beleid zijn gereed. De transformatie is gestart en de organisaties brengen de interne bedrijfsvoering op orde. Echter, het moet ook financieel mogelijk zijn een goede en gezonde start te maken met het overnemen van de jeugdzorgtaken.

Voorbereiding inkoop jeugdhulp
De jeugdhulpregio’s Midden-Limburg Oost en West bereiden zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel vormt de inkoop van de jeugdhulp. Correcte informatie over de hoogte van het beschikbare budget is daarbij noodzakelijk. De twee regio’s zijn al maanden actief om de juiste informatie (en het inzicht) te krijgen over het macrobudget, het zorggebruik en de huidige kosten van het zorggebruik.

Afwijking blijft onverklaard
De twee regio’s hebben al in juli het ministerie van VWS schriftelijk geattendeerd op een grote onverklaarbare afwijking in het AWBZ-budget. Deze onverklaarbare afwijkingen hebben een directe negatieve invloed op de exploitatie voor de inkoop van de jeugdhulp voor 2015. Opgeteld bij een aantal andere factoren die van invloed zijn op het exploitatieoverzicht lijkt het tekort uit te komen op 25%.

Lees de brief (PDF):
http://iwdg.nl/ZjbsLc