Weert werd in 2012 Groenste stad van Nederland en in 2013 ontving Weert het gouden certificaat van de Europese Entente Florale. Nu dingt Weert mee naar mondiale erkenning als groene regio. De prijsuitreiking van die internationale competitie ‘Communities in Bloom’ is op zaterdag 20 september 2014.

Naast deze prijs worden op diverse andere thema’s nog extra competities gehouden, waarvoor deelnemende gemeenten een aanvraag konden indienen. Vooruitlopend op de prijsuitreiking heeft de organisatie bekend gemaakt dat Weert ook finalist is in het thema Cultureel Erfgoed.

Op het gebied van cultureel erfgoed, ook in relatie tot het groen, heeft Weert veel te bieden. De monumenten zijn immers de getuigen van ons verleden, en zonder verleden, geen toekomst. Naast beleid en subsidies van rijk, provincie en gemeente, worden monumenten in Weert vooral gesteund door particulier initiatief. Voorbeelden hiervan zijn de Molenstichting Weerterland, Stichting Martinus Monument en diverse particuliere eigenaren die hun monument een warm hart toedragen.

Open Monumentendag
Wat Weert te bieden heeft op het gebied van cultureel erfgoed is voor iedereen te zien tijdens de Open Monumentendag op 13 en 14 september aanstaande. Er zijn allerlei activiteiten en waar de witgele monumentenvlag wappert kunt u gratis een kijkje nemen. Meer informatie vind je via www.weert.nl/monumentendag.

Communities in Bloom
Met het meedoen aan de competitie wordt een belangrijke impuls gegeven aan de provinciale en gemeentelijke ambitie om Midden-Limburg als groene recreatieve omgeving grote bekendheid te geven. Daarmee wil Weert meer bezoekers naar de regio trekken.

Weert, een stad zonder grenzen
Op 5 mei 2014 is het 600 jaar geleden dat Weert marktrechten kreeg. Sinds die tijd is Weert een stad. Het jaar 2014 is daarom een feestelijk jaar met volop activiteiten. Voor alle evenementen bezoek de website www.weert600jaarstad.nl. Weert ligt centraal in de Nederlandse provincie Limburg, en grenst aan België en Duitsland. Een grensregio biedt veel kansen in economisch en cultureel opzicht. Zo bereik je vanuit Weert binnen een uur zeven internationale luchthavens. En ook de economisch sterke Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, die meer inwoners heeft dan heel Nederland, ligt vlakbij.

Internationaal denken en handelen zit dan in het DNA van Limburgers en dus ook Weertenaren. Weert biedt haar huidige en ook toekomstige inwoners een prachtige woonplaats. Hoge woonkwaliteit, goede bereikbaarheid, rijke variatie in maatschappelijke voorzieningen, een levendige en gezellige binnenstad en een geweldig gevarieerd buitengebied. Weert is daarmee ‘groots’ in een stedelijke omgeving, maar ook landelijk zeer divers én met een menselijke maat.