Hondenpoepvrij Weert

De Weerter hondenbezitters hebben sinds de invoering van de opruimplicht voor hondenpoep op 1 januari jongstleden, goed gehoor gegeven aan de oproep om hondenpoep op te ruimen en in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

Ruim 70% van de hondenbezitters ruimt de hondenpoep op de juiste manier op. Het komt helaas ook voor dat er zakjes in het openbare groen of in de straatkolken worden gedeponeerd. Overlast door verstopte straatkolken of vervuiling van het openbare groen kan gemakkelijk voorkomen worden door zakjes thuis óf in de daarvoor bestemde bakken weg te gooien.

In overleg met wijk- en dorpsraden zijn looproutes om een hond uit te laten in kaart gebracht. Op deze routes is er altijd een afvalbak in de buurt om een hondenpoepzakje in te doen. Sinds de invoering van het nieuwe beleid zijn er in de verschillende wijken en dorpen van Weert 150 afvalbakken bijgeplaatst. Ook op de uitrengebieden (ravotterreinen) zijn extra afvalbakken geplaatst.

Verstopte kolken
Buitendienstmedewerkers van de gemeente Weert constateren dat sinds het begin van dit jaar het aantal meldingen van verstopte straatkolken aanzienlijk is toegenomen. Doordat er hondenpoepzakjes in de straatkolken worden gegooid kunnen deze verstopt raken en kan het regenwater na hevige regelval niet afgevoerd worden. Dit heeft wateroverlast op verschillende plekken in de stad tot gevolg. Bijkomstig nadeel is dat de zakjes met uitwerpselen een positieve aantrekkingskracht hebben op ratten.

Positieve campagne
Dit najaar start de gemeente Weert een communicatiecampagne met het doel om de hondenbezitter op een positieve manier bewust te maken van (on)gepast gedrag. Hiermee maakt de gemeente Weert duidelijk dat de hond een graag geziene vriend is en dat zijn baasje er voor moet zorgen dat er geen overlast door hondenpoep ontstaat.

Handhaving
In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd op naleving van opruimplicht. Handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden bij de gemeente Weert via www.weert.nl/digitaalloket (Melding openbare ruimte), via [email protected] of tel. (0495) 57 50 00. Poept jouw hond op de straat of stoep en ruim je de uitwerpselen niet op? Dan riskeer je een boete van € 90,-.

Nota hondenpoepbeleid
De uitgebreide toelichting over het hondenpoepbeleid is te lezen op www.weert.nl/hondenpoep.