Weert is uitgeroepen tot de groenste regio van de wereld. Een van de zes beoordelingscriteria waarop Weert hoog scoorde is duurzaamheid en milieu. Binnen deze onderwerpen is gekeken naar duurzaamheidsbeleid, afvalmanagement, waterbeleid, duurzame energieopwekking en milieuactiviteiten ter beperking van de uitstoot van schadelijke emissies. En inderdaad heeft Weert zeker ambitie op deze gebieden.

Wethouder Geert Gabriëls: “In het coalitieakkoord is afgesproken in deze periode een extra impuls te geven aan het duurzaam maken van Weert. We zetten vooral in op het ondersteunen van onderwijsprojecten, bewonersinitiatieven en het energieneutraal maken van gebouwen. Dit alles in samenwerking met lokale partners.”

Energieverbruik woningen terugbrengen
Vooral de bestaande woningvoorraad is een grote energieverbruiker. Daarom is als onderdeel van het Energieakkoord een VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ondersteuningsprogramma opgezet. Weert neemt deel met 11 andere gemeenten en aanverwante maatschappelijke organisaties en energiecoöperaties uit Noord- en Midden Limburg. Voor dit programma krijgt de regio ook financiële middelen. Binnen deze samenwerking wil de gemeente de komende jaren initiatieven voor lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking versnellen en stimuleren.
Zo wil Weert in samenwerking met de regio inzetten op advisering in energiebesparing o.a. met energiecoaches en een energieloket.

Samenwerking met anderen
Ook is Weert betrokken bij de Deal Stroomversnelling Koopwoningen, die maandag 29 september is gesloten in Den Haag. Deze heeft tot doel het grootschalig verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad, te beginnen met energieneutrale pilotwoningen. De samenwerking met energiecoöperatie Weert Energie en het NMC (Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man) is hierin belangrijk. De coöperatie bestaat nu ruim een jaar en heeft al een aantal projecten gestart, waaronder de collectieve inkoop van zonnepanelen en zonneboilers.

Andere initiatieven
De gemeente Weert neemt deel aan het project ‘e-laad’ in Limburg. Hierdoor zijn inmiddels 3 laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s. Verder gaat Weert onderzoek doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed.

Naast de duurzaamheidslening van de provincie Limburg verstrekt de gemeente Weert ook zelf leningen voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Andere handige duurzame initiatieven waar de burger baat bij heeft zijn de zonatlas en klimaateffectenatlas van de provincie Limburg.

De komende jaren worden er nog veel meer initiatieven opgestart, waarover op de website www.weert.nl/duurzaamheid binnenkort meer informatie is te vinden.