Controle op St. Jozefslaan

De St. Jozefslaan komt de laatste tijd veel onder de aandacht. Onlangs werd er een actie ‘Stop St. Jozefsracebaan’ opgezet door verontruste ouders van kinderen die op bassischool Markeent zitten.

Volgens de ouders wordt er veelvuldig te hard gereden op de St. Jozefslaan en de buurtbewoners onderstrepen dat. De snelheidsduivels zorgen voor gevaarlijke situaties en met enige regelmaat gebeuren en dan ook ongevallen.

Reden voor de politie om ook actie te ondernemen. Zij stonden vandaag met een lasergun op de St. Jozefslaan. Men moest uiteindelijk 1 proces verbaal uitschrijven. De verwachting is dat binnenkort steekproefgewijs weer controles worden uitgevoerd.