Feiten situatie AZC's Budel

Diverse media hebben heden ochtend bericht over een massaal incident op asielzoekerscentrum Budel-Dorplein in de nacht van 11 op 12 november. Helaas is deze informatie niet correct, zo licht de gemeente Cranendonck toe in een persverklaring.

Informatie van politie en beveiliging van het COA wijst uit dat de aanleiding van het incident geluidsoverlast op een kamer was. Hierbij waren twee bewoners betrokken. De beveiliging is hierbij geroepen waarna er een handgemeen ontstond. Een van beide bewoners had hierbij de beschikking over een steekwapen, maar werd door andere bewoners tot bedaren gebracht. Conform de procedures werd de politie ingeschakeld. Die heeft de bewoner gearresteerd. Afgelopen weekend was er in Budel (Nassau Dietz) een incident in de vorm van een ruzie tussen twee bewoners. De achtergrond hiervan lag in de psychische toestand van één van de bewoners. In beide gevallen zijn geen gewonden gevallen.

Media
Media hebben beide incidenten tot één geheel gesmolten waarbij het beeld werd geschetst dat er in Cranendonck spanningen ontstaan tussen de bewoners van de azc’s. Burgemeester Vermue: ‘Ik heb uitvoerig en regelmatig contact met het COA en politie. Mij hebben geen signalen bereikt dat er sprake is van stelselmatige ongeregeldheden, een massale vechtpartij blijkt ook niet uit rapportages”. Geheel los hiervan staand is er dit weekend een ernstig ziek kindje uit het asielcentrum Nassau Dietz per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van een traumahelikopter zoals in media vermeld.

Huisregels
Bewoners van een asielzoekerscentrum ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid hoort daar niet bij. Personeel van het COA ziet er op toe dat deze huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op afwijkend gedrag. Daarbij zijn sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld. Daarnaast wordt ook de gemeente geïnformeerd.

Spanningen
Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dat is niet alleen het geval op een opvanglocatie, dat geldt ook in de reguliere samenleving. Op een opvanglocatie is echter permanent beveiliging en personeel aanwezig om de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Er is volgens het COA geen reden om aan te nemen dat er nu extra spanningen zijn in de opvanglocaties in Cranendonck. Burgemeester Vermue: ‘Ik blijf de situatie op onze asielzoekerscentra nauwkeurig in de gaten houden. Zodra daar aanleiding voor is zoek ik ook contact met de omwonenden. Ik vraag hen ook om opmerkingen over de centra te melden via het contactformulier op onze gemeentelijke website.’ – www.cranendonck.nl