Tijdelijk park op Beekpoort

Foto’s – Op Beekpoort is gestart met de aanleg van een park. Op het betreffende perceel, tussen de voormalige tennishal en Ceres waren nieuwbouwplannen gepland. Vanwege de economisch mindere tijd zijn deze plannen uitgesteld.

De bouwontwikkeling van Beekpoort-Zuid wordt pas na 2018 overwogen. De wens van de gemeenten en omwonende was om het terrein tussentijds in te vullen en niet te laten verloederen. Nu wordt het park ingericht met een o.a. een trapveld en een hondenspeelterrein.

Door het tijdelijke park te realiseren heeft het perceel een toegevoegde waarde binnen het verblijfsgebied. Eventuele bomen die hier tijdelijk worden geplant kunnen in latere plannen worden ingepast aan de zijde van het toekomstige van het toekomstige pleintje naast Ceres.