Start MediaCentrum ML

Vier mediapartijen uit de regio Weert hebben vanmiddag een intentieverklaring en een visie op media-ontwikkelingen in Midden-Limburg aangeboden aan gedeputeerde van Dijk van de provincie Limburg.

Doel is om te komen tot een sterke samenwerking tussen verschillende media-aanbieders in Midden-Limburg. Deze partijen willen hiervoor een Mediacentrum oprichten voor Midden-Limburg onder de naam MCML.
Het kernteam bestaat uit de private en publieke mediapartijen: WeertFM (radio), WeertdeGekste (internet), Weert TV (televisie) en Midden-Limburg Actueel (livestreaming).

De mediaplannen zijn gestimuleerd door het nieuw ontwikkelde mediabeleid van staatssecretaris Dekker, waarin een bundeling van krachten tussen publieke en private nieuwsorganisaties gewenst is en waarin gestreefd wordt naar een open bestel op regionaal niveau.

Het beoogde Mediacentrum wil vanuit de twee Midden-Limburgse steden gaan opereren en moet gaan dienen als ‘home’ voor de genoemde partijen, als uitvalsbasis voor de meerdere media partijen in Midden-Limburg en als innovatieve broedplaats voor nieuw mediatalent. In het Mediacentrum komt een afgestemde samenwerkingsvorm tussen publieke en private organisaties uit de regio. Vanuit Weert zal het team MCML van start gaan met als doel meer lokale en regionale partijen aan zich te binden als mediapartner. Inmiddels hebben er verkennende gesprekken plaats gevonden met andere lokale omroepen in Midden-Limburg.

Er wordt gepleit voor de verbinding en versterking van de huidige mediapartijen. Hierin zal de regionale kijker/consument geïnformeerd worden via lokaal nieuws in actuele journaalvorm op radio en TV, Live Streaming, snelle head-line voorziening via internet en sociale media. Hierbij wordt de snelheid gekoppeld aan verdieping, waardoor er comfortabele en gewenste nieuwskwaliteit wordt geboden aan de consument. In de nieuws- en informatievoorziening staat de lokale betrokkenheid centraal. Redactie dus vanuit het middelpunt van de lokale samenleving.

Gezamenlijk wordt er voor een regionaal toereikend media-aanbod gezorgd en wordt er gekozen voor een sterke centrale positie in de derde laag van het media/omroepbestel.

De nieuwe ontwikkelingen moeten vooral verbindend zijn en zullen worden gedragen door vrijwilligers en professionals. Deze kunnen de nodige ervaring opdoen en competenties ontwikkelen waardoor er ook spoedig nieuwe creatieve media zullen ontstaan.

In de aangeboden mediaplannen van MCML spreken de partijen van een uitwerkingsfase van zes maanden.