Spec. Jeugdhulp geregeld

Vandaag hebben 7 gemeenten in Midden Limburg, waaronder Weert, afspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieder Mutsaersstichting, in ieder geval voor het eerste kwartaal van 2015. Dit betekent dat de huidige zorgverlening tot 1 april doorloopt.

Een overeenkomst voor heel 2015 zal in deze periode worden voorbereid, zodat de partijen voor de rest van het jaar de specialistische jeugdhulp kunnen veiligstellen.

De Mutsaersstichting is een aanbieder van specialistische jeugdzorg die bovenregionaal werkt. In Midden-Limburg krijgen ruim 700 kinderen jeugdhulp. Het gaat om kinderen die specialistische zorg nodig hebben.

Wethouder Smitsmans (Roermond): “Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor deze kwetsbare kinderen per 1 januari gewoon doorgaat. Dat stond voor ons in de afgelopen weken op de eerste plaats. Het verschil tussen de begroting van de Mutsaersstichting en het geld dat de gemeente van het rijk heeft gekregen, is echter te groot. We nemen nu de tijd om uit te zoeken hoe dat komt.”

Wethouder Sterk (Weert): “Wij zullen daarbij een beroep doen op staatssecretaris Van Rijn, want het mag niet zo zijn dat we over drie maanden samen met de Mutsaersstichting voor hetzelfde dilemma komen te staan. Als blijkt dat er geld bij moet, dan zal het ministerie over de brug moeten komen.”

Bestuurder Goedhart (Mutsaersstichting): “Ik vind het belangrijk dat we er uit zijn. Vooral omdat we nu al duidelijkheid hebben over de spanning tussen de vraag en het beschikbare financiële kader voor de specialistische jeugdhulp. Ik verwacht dat in de loop van 2015 eenzelfde situatie zal ontstaan in andere regio’s. We kunnen dan gebruik maken van de inzichten die we in Midden-Limburg hebben verkregen. Gezien de korte voorbereidingstijd ben ik blij met het behaalde resultaat.”