Mooiste Bijbelverhaal

In het kader van Weert 600 hebben 6 kerken de Weertenaren gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Hiervoor zijn precies 600 stemmen uitgebracht. Eerder is de Top 5 bekend gemaakt en zijn diverse activiteiten georganiseerd. Op 29 november jl. is het meest gekozen Bijbelverhaal bekend gemaakt, namelijk de Ark van Noach.

Meest gekozen verhaal
Op zaterdag 29 november 2014 is het Bijbelverhaal dat de Weertenaren het meest aansprak bekend gemaakt. In het Franciscus Huis aan de Biest waren belangstellenden en vertegenwoordigers van alle deelnemende kerken bijeen. Benno van Mersbergen, een van de initiatiefnemers, lichtte het project van het Mooiste Bijbelverhaal toe. Vervolgens werd het schilderij dat die dag van de Ark van Noach is gemaakt, onthuld. Het ontwerp is van grafisch vormgever en kunstenaar Marcel van de Warenburg. De schildering maakt hij samen met jongeren die verbonden zijn aan het Franciscus Huis.

Kunstwerk
De kunstenaar gaf de volgende uitleg bij het schilderij: “Het verhaal van de Ark gaat, zoals menig ander Bijbelverhaal, over de beweging van het oude, het onvolmaakte, de chaos en de duisternis, naar het nieuwe, het goede, de vrede, en het licht. Op het schilderij is dat de beweging vanuit het blauwe water beneden naar de kleuren (die verwijzen naar de regenboog) en het licht bovenin. Het verhaal van God met de mens is een universeel verhaal, maar ook een verhaal voor een ieder persoonlijk. Wie wil niet gelukkig zijn?”

Vingerafdruk van God
De spiraalbeweging omhoog in het schilderij is de ‘Spiraal van Fibonacci’. Fibonacci, een middeleeuwse wiskundige, was geobsedeerd door getallenreeksen. Hij fokte ook konijnen en men zegt dat hij na het bestuderen van het vermenigvuldigen van deze dieren kwam hij tot de reeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55. Deze getallenrij heet de rij van Fibonacci, ook wel de konijnenreeks genoemd. Omgezet in vierkanten vormt deze reeks een volmaakte spiraal. Het blijkt dat deze wetmatigheid overal in de schepping wordt teruggevonden en daarom ook wel de ‘vingerafdruk van God’ wordt genoemd. Deze ‘vingerafdruk’ is letterlijk over het verhaal van de Ark heen gelegd en versterkt zo het universele karakter.

Op reis
De schildering is tot en met 11 december dagelijks te zien in het Franciscus Huis. Dit betekent dat het kunstwerk ook te zien is tijdens de Amnesty International Schrijfmarathon van woensdag 10 december 10 uur tot en met donderdag 11 december 10 uur.

Daarna gaat de schildering op reis. Wethouder Litjens was bij de onthulling aanwezig. Hij was onder de indruk van het schilderij en blij dat het als eerste in de hal van het stadhuis te zien zal zijn. Daarna volgen verschillende kerken en andere openbare gebouwen.