'Meer topsport in Weert'

Gedeputeerde Koopmans van de Provincie Limburg heeft zijn intentie uitgesproken op met de gemeente Weert intensiever samen te werken en Weert verder te ontwikkelen als sportstad. De intentieverklaring omvat een aantal grote ambities, zo blijkt uit stukken van de Provincie Limburg.

De gedeputeerde heeft inmiddels al diverse malen gesproken met wethouder Gabriels. In de gesprekken kwam naar voren dat Weert kan voorzien in een aantal kansrijke projecten met een regionale uitstraling. Het daarbij om projecten die aansluiten bij de nieuwe accenten van het provinciale sportbeleid. Zo wordt onder meer gekeken naar een aansluiting tot Sportzone Sittard-Geleen.

Concreet wil de provincie Limburg de stad Weert verder ontwikkelen als topsportstad/-regio. Hierbij wil men het bestaande model van Sportzone Limburg 1.0 dat voor en met de regio Sittard-Geleen is ontwikkeld verder uitrollen.

Bij de doorontwikkeling wordt de samenwerking gezocht tussen onderwijs, talentontwikkeling en het bedrijfsleven. Ook wordt bekeken of het terrein van de (voormalige) Koninklijke Militaire School kan worden gebruikt.

De bedoeling is dat Weert in eerste instantie de topsportstad wordt voor volleybal, basketbal handboogschieten, triatlon en de hippische sport. Verder heeft men de intentie om de LOOT-school te versterken en het verbeteren van de (sport)accommodaties.

Om de intentie nader vorm te geven wordt een projectteam opgezet met vertegenwoordigers van de gemeente Weert, Provincie Limburg, het onderwijs en Topsport Limburg.