Vos richt slagveld aan

Foto’s – Een vos heeft afgelopen nacht een slagveld aangericht op de Kinderboerderij in de IJzeren Man. Bij zijn jacht naar voedsel heeft hij 15 dieren gedood, waaronder eenden, kalkoenen en kippen.

Beheerder Mart van de Kinderboerderij merkte bij aankomst dat er iets vreselijks had plaatsgevonden. De schapen en geiten waren van slag en bleven allemaal op afstand. De loopweide lag bezaaid met veren en dode eenden en kippen.

De vos had zich toegang verleend door onder het hekwerk een gat te graven. Vervolgens sloeg de vos toe in de hokken en op de weide. Onlangs was de ophokplicht vanwege de vogelgriep opgeheven en de vogels liepen dan ook weer vrij rond in de Kinderboerderij. De dieren waren onlangs nog behandeld en ontwormd.

Een zichtbaar aangeslagen Mart vertelt: “Ik werk hier al ruim 4 jaar, en zoiets vreselijks heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb mijn collega’s gewaarschuwd en zij kwamen mij direct helpen. We hebben de dieren weer veilig in hun hokken gezet en hun verblijf extra beveiligd”.

De dode dieren zijn geruimd om ziektes te voorkomen. Het gat onder het hekwerk is gedicht. Met het ophokken van de eenden, kippen, ganzen en kalkoenen hoopt men dat de leed een halt wordt toegeroepen. De andere dieren zijn dusdanig sterk dat zij zich kunnen verweren tegen de vos. De pauwen slapen ’s nachts altijd op hoogte.

Deze ‘slachting’ heeft nadelige gevolgen voor het leven op de Kinderboerderij. Een aantal dieren vormden een koppel om te zorgen voor voortplanting. Het leven op de Kinderboerderij is ernstig verstoord. Men houdt er tevens rekening mee dat de vos zal terugkeren. De medewerkers van Kinderboerderij zorgen voor passende maatregelen om te vos buiten het terrein te houden. De vos vangen is verboden en behoort niet tot deze maatregelen.

Let op: de foto’s kunnen als schokkend worden ervaren.