Toenemende onrust KMS

De fractie van D66 in Weert wil snel duidelijkheid over de toekomst van het complex van de Koninklijke Militaire School in Weert.

In de omgeving is een toenemende onrust merkbaar over de mogelijke komst van een AZC naar dit complex. D66 is van mening dat het College van B&W transparant moet zijn over de gesprekken die lopen met Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en/of het Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf.

Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het Weerter College van B&W:
___
Alweer bijna een maand geleden werd de Koninklijke Militaire School in Weert ceremonieel gesloten. D66 vindt dat het tijd wordt dat er meer duidelijkheid komt over wat op de achtergrond speelt rond de toekomst van het complex.

Het is bekend dat al in juni het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) bij het RVOB (Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf) kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben in het complex voor opvang van asielzoekers. Uw College heeft toen aangegeven afwijzend te staan tegenover de komst van een AZC omdat dit andere ontwikkelingen mogelijk zou blokkeren.

Van stichting Scarabee weten we dat zij contact hebben opgenomen met COA om te kijken om samenwerking mogelijk is, mocht het complex toch worden ingericht als AZC.

Vanuit het College van B&W is het echter al enkele maanden stil. Ondertussen nemen de speculaties in de omgeving toe. Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot een in een gedeelte van de buurt verspreid pamflet, ten teken van de groeiende ongerustheid. Mocht u niet op de hoogte zijn van dit pamflet: wij hebben het ter informatie als bijlage toegevoegd. Vanzelfsprekend distantiëren wij ons nadrukkelijk van de inhoud hiervan.

D66 stelt de volgende vragen:

  1. Is er in de periode na het zomerreces geweest tussen gemeente Weert en het COA en/of met het ROVB over het KMS-complex?
  2. Zo ja, wat is de inhoud van dit contact? Zo nee, zijn er afspraken gemaakt over wanneer dit contact wel plaats gaat vinden?
  3. Zijn er op dit moment intenties of afspraken uitgesproken vanuit COA en/of ROVB in de richting van de gemeente Weert wat betreft het KMS-complex?
  4. Staat het College van B&W nog steeds op het standpunt dat een AZC of POL-locatie (procesopvanglocatie) in Weert geen optie is?
  5. De gemeente Weert onderhoudt contacten met stichting Scarabee. Wat is de opvatting van het College van B&W over de toenadering van Scarabee tot COA? Hoe duidt het College dit contact?
  6. Gezien de groeiende onduidelijkheid: wat is de communicatiestrategie naar de omgeving en de overige inwoners van Weert?