Sanering Groenewoud

WML is momenteel bezig het afronden van de aanleg van de nieuwe (nood)waterleidingen in de Weerter wijk Groenewoud. De werkzaamheden in de Herenstraat en Nedermaaslaan zijn met spoed uitgevoerd na een aantal opeenvolgende lekkages in de afgelopen week. Vanaf half maart gaat WML aan de slag met de definitieve sanering van de waterleiding in de wijk.

Afgelopen weekend zag WML kans om in de Nedermaaslaan meteen een structurele sanering uit te voeren, in plaats van de plaatsing van een noodleiding. Dat was mogelijk omdat de nieuwe leiding meteen op de juiste diepte aangebracht kon worden. Dit betekent dat in maart van dit jaar, wanneer de wijksanering is gepland, deze straat niet nog een keer opengebroken hoeft te worden.

Inloopbijeenkomst
WML bereidt nu de structurele sanering van zo’n 1,5 kilometer waterleiding in de wijk Groenewoud voor. Die werkzaamheden beginnen volgens planning half maart. Over de definitieve planning, aard, locaties en volgorde van de sanering zal WML overleggen met de gemeente. De betrokken omwonenden worden zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd. Ook krijgen zij een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op 10 februari in de wijk, waar ze terecht kunnen voor meer informatie.