Virtueel Zorghuis online

Hulpbehoevende inwoners van deze regio moeten zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met dat doel voor ogen werd woensdag 28 januari het Virtueel Zorghuis Weerterland en Cranendonck gelanceerd. Binnen dit digitale netwerk stemmen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers op een veilige manier alle belangrijke informatie op elkaar af en organiseren ze de zorg volledig rond de cliënt.

Het nieuwe communicatieplatform is een initiatief van de Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn (SCZW) en de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis en wordt mede gefaciliteerd door Rabobank Weerterland en Cranendonck. Het is vooral bedoeld voor inwoners die veel zorg en ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Voor hen is het van groot belang dat de lijnen tussen alle partijen die bij wonen, zorg en welzijn betrokken zijn, zo kort mogelijk zijn.

Binnen het Virtuele Zorghuis kunnen cliënten, mantelzorgers en professionals via een beveiligde site hun vragen, opmerkingen en gemaakte afspraken delen, maar ook een gericht signaal afgeven als er iets mis dreigt te gaan. Bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de cliënt verslechtert of als de mantelzorger overbelast raakt.

Om te kunnen profiteren van de voordelen van het digitale netwerk dienen mensen lid te zijn van de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis. Deze behartigt de belangen van cliënten in de brede zin van het woord. De vereniging verzorgt bijvoorbeeld informatieavonden en lezingen over wonen, zorg en welzijn.

http://www.sczw.nl/virtueel-zorghuis.html

Foto: Smile Fotografie / tekst: Bas Poell

X