Infobijeenkomst WML

Dinsdag 10 februari j.l. hebben zo’n 25 bewoners van de Weerter wijk Groenewoud zich laten informeren over de sanering van de waterleiding komende maanden.

Tijdens een inloopavond van WML in het gemeenschapshuis Groenewoud konden buurtbewoners terecht met vragen over de geplande sanering. Die sanering moet ervoor zorgen dat de wijk niet meer te maken krijgt met de lekkages zoals die zich in januari achter elkaar aandienden.

Eind januari voerde WML twee spoedsaneringen uit in de Herenstraat en Nedermaaslaan. WML koos daar in eerste instantie voor een noodleiding, maar kon uiteindelijk ter plaatse een definitieve sanering verzorgen. Daardoor hoeft op die plekken niet meer aan de waterleiding gewerkt te worden. Wel vinden in de twee straten komende periode nog werkzaamheden plaats aan het gasleidingnet door netbeheerder Stedin.

Vanaf half maart gaat WML verder met de sanering die volgens planning in zo’n vier maanden wordt uitgevoerd. Naast de genoemde straten vinden er werkzaamheden plaats in de Luikstraat, Maaslandlaan, Maastrichterstraat, Neerstraat, Overmazestraat en Thornstraat. Daarbij wordt van straat tot straat gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De betrokken bewoners krijgen minimaal een week voor aanvang van de werkzaamheden per brief de benodigde informatie.