Sponsorwinkel doneert

Foto’s – Op zaterdag 28 februari 2015 heeft de Sponsorwinkel weer cheques uitgereikt aan 24 goede doelen in Weert, in totaal voor een bedrag van € 29.500. De Sponsorwinkel is een initiatief van Punt Welzijn en wordt gerund door vrijwilligers. In 2014 is in totaal bijna 60 duizend euro geschonken aan goede doelen. Dit betekende weer een stijging met liefst 43% ten opzichte van 2013.

Sponsorcheques
Twee keer per jaar reikt de Sponsorwinkel cheques uit. In februari worden de cheques uitgereikt aan organisaties die een aanvraag hadden ingediend bij de Sponsorwinkel. De cheques gingen naar: Longpunt Weert (€ 300); Buurtvereniging De Beemd Leuken (500); Stichting Odaklanken (€ 600); Harmonie v/h H. Hart Altweerterheide (€ 750); VC Weert/VC Boshoven (€ 750); Boek Leuken Tijdsbeeld van Toen (€ 750); Platform Gehandicapten Weert (€ 900); Scouting St. Rumoldus (€ 1.000); Calisthenicsgroep Molenakker (€ 1.000); Rick/PSW/Aan de Bron (€ 1.250); VV De Moêzevângers Laor (€ 1.375); Humanitas afd. Weert (€ 1.500); EHBO-vereniging Weert (€ 1.500); Stg. Fakkelestafette Weert e.o. (€ 1.500); Buurtvereniging De Graanmolen (€ 1.500); MMC Weert (€ 2.325) en Voedselbank Weert (€ 2.500).

Daarnaast werden 7 cheques overhandigd door de initiatiefnemer van de Sponsorwinkel, Punt Welzijn, aan: Coaching2Gether (€ 650); Eetpunt Keenter hart (€ 850); Hangout Boshoven (€ 1.000); Goed Bezig Weert (€ 1.000); Jongerenwerk Cultureel Lint (€ 2.000); Wijkcentrum Keenter hart (€ 2.000) en het Noodfonds Vluchtelingenwerk (€ 2.000).

Het spreekt voor zich dat de ontvangende vrijwilligersorganisaties zeer blij waren. De Sponsorwinkel spreekt dan ook haar waardering en dank uit voor de vele inwoners in Weert die massaal kleding gratis aanbieden aan de Sponsorwinkel, waardoor deze doelen gesteund kunnen worden. Meer info: www.sponsorwinkel.webklik.nl.

Gooi geen geld weg: geen textiel meer in de vuilnisbak
In Weert komt de opbrengst van de gehele textielinzameling ten goede aan maatschappelijke organisaties. Er zijn drie mogelijkheden: breng uw oude kleding, schoeisel, textiel en schoon en heel speelgoed naar de Sponsorwinkel. Veel kleding is nog goed verkoopbaar (tegen een lage prijs). Daarnaast kun je verenigingen steunen die in alle wijken van Weert geregeld kleding huis-aan-huis inzamelen. Tot slot kun je textiel op elk moment deponeren in de groene containers in alle wijken van Weert. Het doel is tweeledig: alle textiel is herbruikbaar en mag daarom niet meer bij het gewone afval worden gegooid en door deze vormen van textiel- (en schoeisel)inzameling komt de opbrengst ten goede aan Weerter organisaties.

Samenfonds0495
In de afgelopen jaren konden vrijwilligersinitiatieven alleen in november en december een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Door de toegenomen inkomsten uit tweedehands textiel is het vanaf april 2015 mogelijk gedurende het hele jaar aanvragen in te dienen voor ondersteuning (advies, hulp, materiaal of geld) via het onlangs opgerichte Samenfonds0495. Kijk voor meer informatie op de website www.samenfonds.nl.