Gemeenteteam voor SLVH

Uit alle hoeken komt medewerking voor SamenLoop voor Hoop Weert. Burgemeester Jos Heijmans heeft vandaag toegezegd als ambassadeur zijn naam te willen verbinden aan dit goede doel.

‘Ik heb mijn beide ouders nog voor mijn dertigste aan kanker verloren’; aldus de eerste burger van Weert; ‘vanuit een persoonlijke achtergrond juich ik dit soort initiatieven dan ook van harte toe. Wanneer ik mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat graag’.

De burgemeester voegt meteen de daad bij het woord. Hij gaat proberen een gemeentelijk team op de been te krijgen. ‘Mocht dat niet lukken, dan kom ik zelf in elk geval meelopen’.

De burgemeester zal op zaterdag 4 juli om 14.00 uur het evenement openen dat plaatsvindt op en rond de atletiekbaan Weert (Parklaan 1c, tegenover het College).

Wil je meer weten over het evenement? Kijk dan op www.samenloopvoorhoop.nl/weert