Motie voor Paterskerk

Momenteel wordt de Paterskerk aan de Biest onder handen genomen voor een noodzakelijke restauratie. De werkzaamheden zijn nodig om te voorkomen dat het Rijksmonument in verval raakt.

Vorig jaar had de Stichting Paterskerk een subsidie aangevraagd bij de gemeente Weert, maar die aanvraag werd afgewezen. ‘Gezien de financiële situatie van de Gemeente Weert en de noodzaak tot bezuiniging is er geen ruimte om uw verzoek te honoreren’ aldus Burgemeester Heijmans in zijn brief. De Stichting was genoodzaakt om € 60.000 euro te lenen bij het Nationaal Restauratiefonds om te werkzaamheden te kunnen bekostigen.

Het CDA Weert vindt echter dat de gemeente moet bijspringen door een subsidiebijdrage te doen. De aflossing van de lening is voor de Stichting Paterskerk een zware belasting. Tevens is de stichting afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven.

De aanleiding voor de indiening van de motie is de presentatie van het Manifest Limburgs Erfgoed door VVD-Statenlid Kirkels op 6 maart. Hij deed dit symbolisch door het manifest uitgerekend op de deur van de Weerter Paterskerk te spijkeren. Vertegenwoordigers van de VVD in Weert hebben blijk gegeven van hun steun voor het manifest. Wij verwachten daarom dat de VVD in de raad zal instemmen met een subsidie voor de restauratie van de Paterskerk, waardoor er een meerderheid voor is.

Het CDA heeft een motie van dezelfde strekking eerder ingediend in september 2014. De raad heeft toen de behandeling uitgesteld tot de besluitvorming over de begroting 2015. Met de steun van alleen CDA, PvdA en D66 kreeg het voorstel voor de toekenning van subsidie kreeg toen geen meerderheid. Deze meerderheid is nodig om de motie tot uitvoering te brengen.

Lees de motie:
https://www.weertdegekste.nl/wp-content/2015/03/Motie-Subsidie-Paterskerk.pdf