Gouverneur Theo Bovens, heeft de heer mr. drs. F.H.H. Weekers uit Weert met ingang van 1 april 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. De heer Weekers was onder meer Staatssecretaris van Financiën.

De voormalige burgemeester van de gemeente Heerlen, de heer P. Depla, is door Zijne Majesteit de Koning met ingang van 16 maart 2015 benoemd tot burgemeester van Breda. De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Heerlen.

De waarneming van het burgemeestersambt van Heerlen zal naar verwachting ongeveer vijf maanden duren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. De procedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester, is met het vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad van Heerlen inmiddels opgestart. De nieuwe burgemeester van Heerlen zal zijn werkzaamheden naar verwachting in september/oktober 2015 kunnen oppakken.

De heer Weekers is een veelzijdig ervaren bestuurder. Hij was gedurende vele jaren lid van de gemeenteraad van Weert. Ook was hij van 1998 tot 2010 en in 2012 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Van 2010 tot 2012 en van 2012 tot 2014 was hij Staatssecretaris van Financiën. De heer Weekers is 47 jaar en lid van de VVD.