Een cijfer 8 voor W600

Een extern onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar de waardering voor het Weerter jubileumjaar 2014. Een uitgebreid evaluatierapport van ‘Weert 600 jaar stad’ (W600) laat een zeer positief beeld zien. Weertenaren waarderen het jubileumjaar met een 8.

Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de Weertenaren een of meer evenementen bezocht. Meer dan de helft van de ondervraagden vond W600 een verrijking voor de stad en het aanbod gevarieerd. Er was voor elk wat wils. In totaal heeft W600 meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Op bepaalde momenten waren de hotels in de stad en de regio volgeboekt met deelnemers en bezoekers van de evenementen. Weert heeft tijdens het jubileumjaar volop in de schijnwerpers gestaan. De evenementen met de grootste aantrekkingskracht waren musical de Legende, de Middeleeuwse Markt, de Paardenmarkt, Nacht van Johnny Hoes, Marktrecht voor iedere Weertenaar, de Stadstriathlon met Olympische kwalificatie en de Color Fun Run.

Het jaar bood ruimte aan zowel evenementen met een landelijke, regionale als lokale uitstraling. Veel evenementen hebben Weert en haar mooie omgeving in volle omvang laten zien (Super 5, MTB tocht, Bloem van Weert). Vooral op de thema’s ‘Kunst, cultuur, muziek en genieten’ en ’Sportstad en paardenstad’ werden activiteiten georganiseerd. Met vier Nederlands Kampioenschappen heeft Weert zich als sportstad met een hoogwaardig (top)sportklimaat laten zien.

Zonder vrijwilligers geen Weert600
De Weerter gemeenschap heeft een groot organiserend vermogen, kwantitatief en kwalitatief. Honderden Weertenaren zijn actief geweest in het vrijwillig organiseren van evenementen samen met tientallen verenigingen, organisaties en bedrijven. Zonder deze inzet was W600 nooit mogelijk geweest. Verenigingen hebben elkaar over en weer geholpen bij de organisatie van hun evenementen. Opbrengsten zijn doorgaans in de clubkas van verenigingen terecht gekomen. Behalve de trots van het slagen van een evenement was er dus de bijvangst van de versterking van de verenigingsstructuur in Weert. Ook zijn positieve resultaten van evenementen beschikbaar gesteld aan goede doelen zoals het Toon Hermanshuis en de Voedselbank.

De opbrengsten van Weert600
Het uitgangspunt voor de stichting W600 was zo veel als mogelijk de financiële middelen ten goede te laten komen aan het programma. Door ondersteuning van de provincie Limburg en de inzet van veel vrijwilligers was het mogelijk om de personele kosten te beperken tot 9% en de algemene overheadkosten tot 1%. Hierdoor is 90% van het W600 budget ten goede gekomen aan de evenementen. Het project Weert 600 jaar stad heeft een flinke maatschappelijke, economische en promotionele meerwaarde gehad voor Weert. De free publicity leverde ruim 1,1 miljoen euro op en de economische waarde bedroeg ruim 2,8 miljoen euro. Bij de economische waarde kun je denken aan extra inkomsten n.a.v. een evenement zoals extra bezoek aan horeca, winkels, hotels, parkeren etc. Met een budget van € 842.127 is een waarde voor de stad gecreëerd van ongeveer 4 miljoen. Een multiplier van bijna 5! Ofwel, elke geïnvesteerde euro heeft bijna vijf euro opgeleverd. De maatschappelijke waarde voor Weert zoals een stijging van het aantal vrijwilligers, meer waardering voor vrijwilligerswerk, nieuwe contacten die zijn gelegd, het vergroten van de trots enzovoorts kan de Stichting daar nog bij optellen en zijn onbetaalbaar.

Leerpunten
Er waren ook leerpunten in het project W600. Zo werd pas op 26 juni 2013 een besluit genomen over het krediet. Dit zorgde voor onzekerheid bij organisatoren en een opgave om onder zeer hoge werkdruk binnen zes maanden het jubileumprogramma te maken. Verder waren de rollen binnen de projectorganisatie in de eerste fase te onduidelijk. De sturing op het project is daardoor versnipperd geraakt. Dit verbeterpunt is opgepakt in de tweede fase. Ook is door de gemeente toen een actievere rol gepakt t.a.v. het faciliteren van evenementen.

Lees het rapport (PDF):
https://www.weertdegekste.nl/wp-content/2015/03/Evaluatie-W600.pdf