Kermis Dorplein afgeschaft

Budel – In goed onderling overleg tussen de gemeente, Buurtbeheer Dorplein Uniek en de bewoners van Budel-Dorplein is besloten om de plaatselijke kermis af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf dit jaar geen kermis meer is in Budel-Dorplein. Reden voor het besluit zijn het zeer lage aantal kermisbezoekers en de geringe uitstraling van de kermisattracties.

Niet gelukt
De gemeente Cranendonck betreurt dat het ondanks de vele initiatieven die er in het nabije verleden zijn geweest om de kermis te verbeteren, niet is gelukt om een kermis te organiseren die door de inwoners van Budel-Dorplein als een meerwaarde wordt gezien.

Keuze begrijpelijk
Wethouder Van Tulden: “Het is ontzettend jammer voor onze gemeente en in het bijzonder voor de mensen die er veel tijd en energie ingestoken hebben, dat er een einde komt aan de kermis van Dorplein. Er is door verschillende lokale instanties vele malen geprobeerd om grotere en aantrekkelijkere kermisattracties voor de diverse leeftijdscategorieën naar Budel-Dorplein te laten komen. Helaas zonder het gewenste resultaat. Ook de kermis combineren met andere promotionele activiteiten is niet gelukt. Dit betekende voor Buurtbeheer Dorplein Uniek, alsmede de bewoners van Budel-Dorplein, dat in de kermis geen meerwaarde werd gezien. Dan is de keuze om te stoppen begrijpelijk.”

Activiteiten voor verbetering
Vele jaren is geprobeerd om in Budel-Dorplein een mooie kermis te organiseren. In het verleden werden de kermisattracties op het grasveld geplaatst aan de Prinses Irenestraat. Door het ontbreken van een horecagelegenheid en sanitaire voorzieningen op dit kermisterrein, zijn de kermisattracties vanaf 2013 verplaatst naar de parkeerplaats voor gemeenschapshuis De Schakel. Dit naar aanleiding van diverse reacties vanuit de gemeenschap.

Om de kermis een extra feestelijk tintje te geven zorgde De Schakel voor allerlei ondersteunde activiteiten voor de kermis, waaronder kaarten, dansen en live muziek. Daarnaast zorgde Buurtvereniging Wijk 4 en 5 voor uitgifte van penningen aan de kinderen van Budel-Dorplein, zodat zij gratis konden deelnemen aan de kermisattracties. Dit leidde echter niet tot het gewenste resultaat.

Foto: Archief WdG