Bij de stemmingen vandaag over de toekomst van het KMS-terrein heeft de VVD samen met de PvdA tegen een motie van CDA en D66 gestemd die het kabinet opriep om bij te dragen aan de ontwikkelen gebruiksmogelijkheden van het KMS terrein.

De voltallige oppositie steunde de motie van de kamerleden Knops en Hachchi echter wel. Eerder al blokkeerden de regeringspartijen een motie van CDA-Kamerlid Raymond Knops om de Koninklijke Militaire School voor Limburg te behouden.

“Door de opstelling van de VVD en PvdA is niet alleen de KMS na ruim 60 jaar uit Limburg verdwenen, maar weigeren de regeringspartijen nu ook mede-verantwoordelijkheid te nemen voor een goede bestemming van het KMS-complex”, zo laat het CDA in een eerste reactie weten. Met het verwerpen van de motie lijkt er geen enkele steun of compensatie geboden te worden voor de pogingen van provincie en gemeenten om een nieuwe functie te ontwikkelen.