Opheldering IJzeren Rijn

Staatsecretaris Mansveld is door de Midden – Limburgse gemeenten gevraagd om opheldering gevraagd over de laatste ontwikkelingen rondom de IJzeren Rijn. Dit naar aanleiding van berichten van de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts dat er een internationale doorbraak zou zijn in dit dossier.

De Vlaamse minister Ben Weyts spreekt op zijn website (www.benweyts.be) van een doorbraak in de reactivering van de IJzeren Rijn. Daarbij laat hij weten dat alle betrokken partijen geld willen steken in een onderzoek naar de reactivering. Deze mededeling roept bij de bewoners en overheden langs de IJzeren Rijn de nodige vragen op. Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft daarom in een brief om opheldering gevraagd aan Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Geen goederentreinen
De voorzitter van het Samenwerkingsverband – de Roermondse wethouder Raja Fick-Moussaoui – laat weten dat het standpunt ongewijzigd blijft: “Geen goederentreinen door onze woonwijken en natuurgebieden”. In de brief aan de staatssecretaris vraagt het Samenwerkingsverband of de berichten van de Vlaamse minister juist zijn, waarom de lokale overheden langs de IJzeren Rijn niet zijn geïnformeerd en of deze overheden en de bewoners worden betrokken bij een eventueel onderzoek.

Samenwerkingsverband
In het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn zijn de langs de IJzeren Rijn gelegen gemeenten Cranendonck, Weert, Leudal, Roermond en Roerdalen en de Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en de stichting Milieufederatie Limburg vertegenwoordigd. Deze partijen komen samen op voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de inwoners en de natuurwaarde van dit gebied. Daarom zijn de leden van het samenwerkingsverband tegen het gebruik van het historisch tracé van de IJzeren Rijn voor goederentransport.

Standpunt Weert: Nee tegen goederenvervoer IJzeren Rijn
De gemeente Weert blijft op het standpunt in lijn met de regio Midden-Limburg: géén extra vervoerstreinen over het bestaande spoornetwerk door het stedelijk druk bevolkte Weert, Roermond en natuurgebied De Meinweg.

Bekijk de brief:
http://www.weert.nl/Downloads/IJzeren%20Rijn/Brief%20Midden-Limburg%20aan%20staatssecretaris%20Mansveld%20%2802-03-2015%29.pdf