Park op locatie Weijer

Aan de Graafschap Hornelaan lag een aantal jaren het tijdelijke woonzorgcomplex De Weijer. Dat is echter niet meer in gebruik. Er is nu duidelijkheid over de verplaatsing van de units van dit complex en de mogelijkheden voor de herinrichting van het terrein.

De verplaatsing van de units is vertraagd naar uiterlijk 31 augustus. Maar, door de vertraging is er geld beschikbaar om het terrein als park in te richten. Dat is immers de uitdrukkelijke wens van de buurt. Zo komt de gemeente ook tegemoet aan de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieprogramma over burgerinitiatieven.

De units gaan naar de gemeente Horst aan de Maas. Door vertraging in de procedures bij de herbestemming in die gemeente worden de units uiterlijk pas eind augustus verplaatst. Daarom is er overleg gevoerd tussen een vertegenwoordiging van de buurtbewoners, firma Janssen b.v. (eigenaar units) en de gemeente over de verplaatsing van de units. Daarbij zijn afspraken gemaakt om de vertraging te compenseren. Omdat de gemeente Weert geen geld heeft voor de herinrichting zou het terrein teruggebracht worden in de oude staat. Dan zou het weer een groot grasveld worden (zoals voor de plaatsing van de units).

Een aantal buurtbewoners wilde meer uitstraling geven aan dit terrein, waardoor de gebruiker meer het gevoel heeft in een park te zijn. Dus paden aanleggen, bomen planten en andere beplanting aanbrengen. Vanwege de vertraging in de verplaatsing van de units geeft de firma Janssen een vergoeding. Daardoor is er nu wel geld om het terrein in te richten als park. In overleg met een buurtbewoner en de gemeente wordt nu een schetsplan uitgewerkt. Dit plan wordt in een later stadium gepresenteerd aan de buurtbewoners en overige belanghebbenden.

Foto: Google Maps. Terrein in oude staat