Plateaus op Heuvelweg

Vanaf maandag 4 mei 2015 wordt de Heuvelweg ongeveer twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer wegens wegwerkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd omdat ter hoogte van zowel de Schutterijlaan als Klein Leuken een verhoogd plateau (verkeersdrempel) wordt aangelegd. Deze aanleg moet er voor zorgen dat de kruisingen veiliger worden en de snelheid van verkeer omlaag wordt gebracht. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op vrijdag 15 mei 2015 afgerond. Het aanleggen van de twee plateaus is in overleg met de buurt en de wijkraad besloten.

De werkzaamheden betreffen:

  • Opbreken en afvoeren van bestaande asfaltverharding.
  • Aanbrengen puinverharding.
  • Aanbrengen elementenverharding (verhoogd kruisingsvlak).

Voor alle verkeer geldt een plaatselijke omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden. Deze route loopt via de Ringbaan Oost – St. Jobstraat – Tromplaan.

De gemeente Weert doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden te beperken. Meer informatie over wegwerkzaamheden vind je op www.weert.nl/wegwerkzaamheden.