Middeleeuwse vondst

Bij werkzaamheden op de hoek St. Maartenslaan/Van Bommelstraat in Weert zijn bij archeologische opgravingen bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen (11e-12e eeuw) aangetroffen.

De resten van één of twee middeleeuwse erven, de contouren van binnen en buitenwanden en een waterput zijn bij de opgraving aan het licht gekomen. Eveneens zijn er diverse bewoningsresten, zoals gebruiksaardewerk en metalen voorwerpen aangetroffen. De opgraving wordt uitgevoerd door het archeologisch onderzoeksburo VUhbs uit Amsterdam.

Waardevol
Vanochtend is men begonnen met het graven van proefsleuven. Al snel kwamen de archeologische vondsten aan het licht. Bijzonder is dat de Middeleeuwse vondst nagenoeg ongeschonden is. Ook is de opgraving waardevol omdat in dit gebied nog nauwelijks archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Er was dus weinig bekend van dit gebied. Hoewel er vermoedens waren over de woningen en erven in dit gebied, ontbrak tot nu toe het bewijs. Het perceel waar wordt gegraven, is ongeveer 1200 m2.

Kijkmoment
Meer informatie wordt morgen, dinsdag 21 april om 14.00 uur verstrekt op de plek van de vondst door de archeologen van VUhbs en de gemeente Weert. Ook amateurarcheologen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Vanwege veiligheidsredenen en het graven met machines zijn delen afgezet.

De archeologische vondst heeft naar alle waarschijnlijkheid geen gevolgen voor de aanleg van de infiltratiebuffer en de inrichting van het plantsoen.