Foto’s – ‘Fatima aan zet’ is een samenwerkingsprogramma voor en door de bewoners van de wijk Fatima in Weert, Wonen Limburg, Punt Welzijn, Land van Horne, METggz, Werk.Kom, S.G.L., Fatima Huis BV, PSW en de wijkraad Fatima, met als doelstelling een beweging op touw te zetten richting gemeenschappelijke maatschappelijke voorzieningen en activiteiten om de burger van Fatima langer in zijn wijk te laten wonen en participeren. De gemeente Weert staat positief tegenover dit initiatief van burgers en maatschappelijke partners.

In 2014 hebben bewoners van de wijk Fatima in Weert aangegeven te streven naar het oprichten van een wijkonderneming om hiermee een antwoord te kunnen geven op de verschuiving van taken van de centrale overheid naar de gemeente, waarbij een groot beroep op de eigen kracht van bewoners wordt gedaan. Bewoners gaan hierbij uit van hun eigen kracht en zelfredzaamheid en willen het door middel van de wijkonderneming mogelijk maken dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er tevens een ontlasting van mantelzorgers gefaciliteerd wordt.

De wijkonderneming FATIMA AAN ZET zal activiteiten gaan opzetten om het beoogde doel te bereiken, waarbij burgers zelf een actieve rol gaan vervullen. Speciale aandacht en inbreng zal er zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. een boodschappendienst, grofvuilophaaldienst, wijkconciƫrge en mantelzorgondersteuning. Ook de verdere invulling en uitbreiding van de huidige activiteiten zoals de huiskamer, kinderactiviteiten en eetmogelijkheden krijgen de aandacht van de wijkonderneming. De wijkonderneming zal tevens onderzoeken welke voorzieningen en sociale netwerkstructuren ontbreken in de wijk Fatima op het gebied van zorg, welzijn en werken, om burgers langer in hun wijk te laten wonen en participeren.

Genoemde partijen onderschrijven de wens van de bewoners om een wijkonderneming op te richten en zijn bereid om ondersteuning te bieden door het beschikbaar stellen van middelen of personele inzet om het oprichten en functioneren van de wijkonderneming mogelijk te maken.

10 REACTIES

 1. Volgens mij is er niet 1 van dat hele clubje zelf echt van Fatima.
  Zullen allemaal wel echt betrokken zijn :huh

 2. Graatje, als het klopt wat je schrijft is dat convenant al helemaal om te krijsen. Weer een convenant wat onder in een bureaulade verdwijnt . Wat stellen die handtekeningen nog voor?

 3. @ Graatje, woon jij in Fatima?…..

  Fatima is een super sociale en hechte gemeenschap die nog echt zoals het vroeger was, samen zijn we sterk!!!

 4. Het zijn de bewoners van Fatima die gezorgd hebben voor de inhoud van het convenant. Zij moeten ook de kar trekken. De organisaties die getekend hebben ondersteunen het initiatief. Wanneer lezen die gasten die zo negatief reageren eens wat er staat!
  Fatima gaat tenminste ergens voor. Trots op!

 5. Wow 10 jaar al, petje af jonge….

  Schijn is het zeker niet, iedereen komt voor elkaar op in deze wijk, maar jij zult wel net buiten de boot vallen…..

 6. Yep, dus iedereen die niet voldoet aan het totaalplaatje valt buiten de boot. Je uitspraak “iedereen komt voor elkaar op” haal je zelf dus al onderuit. šŸ˜‰

Comments are closed.