Stoeltjeslift als 1 aprilgrap

Gisteren was er op Keent een goed bezochte vergadering georganiseerd door het actiecomité St Jozefslaan racebaan. Het onderwerp betrof het bespreken van de diverse opties om de St Jozefslaan veiliger te maken.

Vandaag is in de klassen verteld dat er tijdens deze bijeenkomst nog een aantal alternatieven zijn geopperd voor de oplossing van “het oversteekprobleem“ bij de St Jozefslaan. Er werd ook aangegeven in een brief dat er vanavond een commissievergadering plaats vindt waarin nog één alternatief kan worden toegevoegd aan de besproken opties. De kinderen mochten vandaag kiezen uit drie alternatieven en hun stem uitbrengen in de daarvoor bedoelde stemhokjes.

Dit deden ze vol enthousiasme. Het derde alternatief, de stoeltjeslift had duidelijke voorkeur volgens de kinderen, mits er een oplossing wordt gezocht aan de overzijde van de St Jozefslaan voor de kinderen die fietsend komen. Als idee opperden de kinderen al om een fietsenstalling te maken op het grasveld voor de praktijk van dokter Rietjens en dokter Kuyper. Dat vonden wij een creatieve oplossing. Van de 254 uitgebrachte stemmen zijn er 204 naar de stoeltjeslift gegaan.

Toen een aantal ouders het stembureau zag, is er nog spontaan door ouders meegestemd. Fijn dat iedereen meedacht maar helaas is het vandaag ook 1 april dus geen commissievergadering en geen stoeltjeslift.