Meer hulp door Leergeld

In 2014 is het aantal kinderen dat hulp heeft gekregen van de stichting Leergeld in Weert, Nederweert en Cranendonck meer dan verdubbeld.

Maar liefst 359 verschillende kinderen werden vorig jaar door Leergeld geholpen, waardoor zij konden deelnemen aan een sport- of culturele activiteiten, of een fiets of computer ontvingen. Dat is een stijging t.o.v. van 2013 van 108%. Ook in 2015 wordt wederom een forse stijging verwacht. Opmerkelijk is dat het aantal kinderen dat geholpen is uit Cranendonck juist iets afnam. Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die het mogelijk maakt dat kinderen meedoen in de samenleving.

De stichting Leergeld Weert heeft onlangs haar jaarverslag gepresenteerd over 2014. In Weert, Nederweert en Cranendonck zijn naar schatting ruim 2.500 kinderen die leven in gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. De vrijwilligers van de Stichting Leergeld Weert e.o. spannen zich sinds 1 januari 2012 in, om ervoor te zorgen dat er geen financiële belemmeringen hoeven te zijn voor schoolgaande kinderen, die leven in de greep van armoede om met andere kinderen mee te doen aan activiteiten in en rondom school, (sport)clubs of kunstzinnige vorming. Leergeld betaalt voor de kinderen van wie de ouders een laag inkomen hebben de kosten voor het lidmaatschap van een vereniging of instelling inclusief benodigdheden zoals sportkleding.

De stichting keert geen geld uit aan de gezinnen, maar betaalt rechtstreeks de rekening aan verenigingen, scholen en winkeliers. Ook kunnen er middelen beschikbaar worden gesteld, zoals een fiets of een computer. Op die manier is het zeker dat het geld echt wordt besteed voor dit doel. In 2014 bedroeg de verstrekte hulp € 63.655 (gemiddeld € 177 per kind).

Het grootste bedrag wordt besteed aan deelname aan sportverenigingen en sportkleding. Daarnaast zijn vooral uitgaven gedaan voor computers en fietsen en in mindere mate voor buitenschoolse activiteiten en culturele of welzijnsactiviteiten.

De vrijwilligers van Leergeld brengen bij aanvragen steeds een huisbezoek, waarbij enerzijds wordt getoetst of men in aanmerking komt voor een bijdrage. Tevens wordt er advies gegeven over andere financiële mogelijkheden waar men een beroep op kan doen. De stichting Leergeld heeft als doel om financiële belemmeringen weg te nemen, zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te staan, maar volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Indien je gebruik wil maken van de mogelijkheden van Leergeld of meer informatie wenst kun je contact opnemen via de telefoon (06-16534054) of per e-mail ([email protected]). Meer informatie en het jaarverslag en verantwoording kun je ook lezen op de website www.leergeldweert.webklik.nl.