Burger laat lampje branden

Een Weertenaar stoorde zich enige tijd aan het donkere fietspad langs de Molenakker. Vooral in de wintermaanden was het fietspad langs de Ringbaan-Oost richting de Ringbaan-Noord lang donker. Veel scholieren maken dagelijks gebruik van het fietspad en dat baarde men zorgen gezien de veiligheid.

Er werd door de burger bij de gemeente Weert een voorstel ingediend om verlichting te plaatsen langs het fietspad. In samenspraak met de verantwoordelijk wethouder ging de gemeente kijken op de aangegeven locatie en de burger bleek inderdaad een goed punt te hebben.

Zo snel als mogelijk was werd het verzoek van de burger gehonoreerd en inmiddels zijn er 8 duurzame lantaarnpalen geplaatst, dit tot grote blijdschap van de burger. ‘Zijn’ fietspad en die van de scholieren is sinds vorige week een stuk veiliger geworden.

Een woordvoerster van de gemeente Weert geeft aan dat de donkere situatie niet in beeld was bij de gemeente Weert. “Daar zijn we door deze burger op gewezen. Dus toen we dit voorstel kregen, hebben we hier serieus naar gekeken. Uit de praktijk blijkt inderdaad dat veel schoolgaande jeugd dit fietspad gebruikt en het, zeker in de winter, erg donker is. Daarom hebben we gekeken wat mogelijk is om de veiligheid op deze plek te bevorderen. We hebben het voorstel overgenomen om hier verlichting te plaatsen”, aldus de woordvoerster.

Voor de verlichting zijn armaturen gebruikt die de gemeente nog in voorraad had. De gemeente Weert is blij met deze vorm van burgerparticipatie en kijkt graag mee of ideeën van burgers uitgevoerd kunnen worden. Dat kan misschien niet altijd, maar dit is een mooi voorbeeld dat laat zien dat men samen (burgers en organisatie) de gemeente Weert is.