Plannen N280 veranderd

Tijdens de infobijeenkomst van de commissie ruimte van 11 maart j.l. werd door de Provincie Limburg een aantal scenario’s voor de reconstructie van de N280 aan de raad voorgelegd.

In deze presentatie werden een zestal scenario’s gepresenteerd. In deze presentatie werd door de commissie een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een variant met een parallelrijbaan. Deze was het veiligst en de huidige bomenrij zou, op een veertigtal bomen na, behouden kunnen blijven. De vertegenwoordigers van de provincie en de aanwezige wethouder Litjens gaven eveneens aan dit duidelijk als voorkeursscenario te hebben. Daarmee werd duidelijk de suggestie gewekt dat met dit scenario verder gewerkt zou gaan worden.

Inmiddels is D66 ter oren gekomen dat, nog geen twee maanden later, de provincie Limburg voor een geheel ander scenario voor de N280 voor het weggedeelte vanaf de A2 tot aan Weert lijkt te kiezen: de parallelweg is geschrapt en de huidige weg wordt slechts verbreed. Gevolg hiervan is dat niet 40 bomen moeten wijken, maar alle 400 bomen langs de huidige Roermondseweg zouden gekapt moeten worden.

De fractie van D66 is compleet verrast door deze koerswijziging en de keuze voor een scenario wat in de commissievergadering amper aan bod gekomen is en heeft hierover vragen gesteld aan het College van B&W van Weert.

Lees de brief van D66 (PDF):
http://bit.ly/1bpZiph