De Tiendschuur sluit

De gemeenteraad van Weert heeft op 29 april besloten het gemeentemuseum De Tiendschuur aan de Recollectenstraat in Weert met ingang van 1 mei voor het publiek te sluiten. De belangrijkste bruiklenen, zoals het ‘Rogstaekerpaneel ’, delen uit de pijpencollectie van Trumm Bergmans en de objecten uit de ‘schutterskamer‘ verhuizen tijdelijk naar het Gemeentemuseum Jacob van Horne. Een groot deel van de vaste collectie wordt opgeslagen.

Het pand aan de Recollectenstraat zal uiterlijk eind 2015 geheel ontruimd zijn en verkocht worden. Begin volgend jaar moet een concept museumvisie voor de periode 2015 – 2025 klaar zijn. De bestuurlijke besluitvorming kan dan medio mei 2016 plaatsvinden.

Bezuiniging
De publieke belangstelling voor de vaste collectie van het Gemeentemuseum De Tiendschuur loopt al jaren achteruit. De manier waarop de vaste collectie wordt gepresenteerd sluit niet meer aan bij de behoefte van het huidige publiek. Het pand is niet toegankelijk voor mindervaliden. Bovendien is het pand aan een grondige renovatiebeurt toe die veel geld kost. Sluiting van De Tiendschuur levert de gemeente een jaarlijks structurele besparing op van circa € 70.000,00.

De collecties
Het grootste deel van de vaste collectie wordt in de loop van 2015 opgeslagen in de diverse depots van het Erfgoedcluster. De belangrijkste stukken, zoals het ‘Rogstaekerpaneel ’, de pijpencollectie van Trumm Bergmans en de objecten uit de ‘schutterskamer‘ worden tijdelijk ingepast in de opstelling van het Gemeentemuseum Jacob van Horne.

Verkoop pand
Het pand aan de Recollectenstraat zal uiterlijk eind 2015 geheel ontruimd en voor verkoop beschikbaar zijn. Meer informatie over het pand is te verkrijgen bij de heer Westenberg [email protected]

Museumvisie 2015 – 2025
Met het oog op de toekomst van het Weerter erfgoed heeft de gemeenteraad aan het College van B&W de opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe museumvisie voor de periode 2015 – 2025. Deze visie moet beschrijven welke toekomstperspectieven er zijn voor met name het Gemeentemuseum Jacob van Horne. Zowel wat betreft het tonen van de vaste collectie als voor het organiseren van wisselexposities. Verder wordt onderzocht of er alternatieve plekken zijn om Weerter erfgoed aan een groot publiek te tonen. Bij het opstellen van de visie is er nadrukkelijk een rol weggelegd voor externe deskundigen uit Weert en daarbuiten. De museumvisie is waarschijnlijk begin volgend jaar in concept beschikbaar. De besluitvorming door de gemeenteraad van Weert kan dan medio mei 2016 plaatvinden.

Tijdperk afgesloten
De expositieruimte van De Tiendschuur is op 8 november 1972 in gebruik genomen met een tentoonstelling rond ‘Wereldstedebouwdag’. Vanaf 1076 heeft het museum onderdak geboden aan de vaste collectie van objecten uit de geschiedenis van de stad en regio Weert. De expositiezalen zijn gebruikt voor tentoonstellingen historie en vooral moderne kunst. Het werk van heel wat plaatselijke, regionale en landelijke hedendaagse kunstenaars is hier te zien geweest.

De voorbijgaande vijf jaar hebben hier onder andere de schilders Jan Tullemans, Wil Leenders, Yvonne Schroeten en keramiste Alda Brunenberg geëxposeerd en waren overzichtsexposities te zien van architect Piet Coenders en fotograaf Jo Brunenberg.

Daarnaast vielen de cultuur-historische tentoonstellingen op, variërend van ’Nijver aan het water’, ‘Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg’, “Kunstwerkplaatsen Esser’, ‘Weg van Weert’ tot recentelijk ‘Weert Jubileert’. De expositie ‘600 jaar Weert, door Fotogroep Weert’, een fotografisch retrospectief van het jubileumjaar 2014 is op 19 april 2015 beëindigd en is daarmee de laatste tentoonstelling in het museum geweest.