De Philips van Horne S.G. heeft het landelijke vignet ‘Gezonde School’ behaald. Het vignet ‘Gezonde School’ is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Philips van Horne voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema ‘Bewegen en Sport’. Zo kunnen de leerlingen naast het gedegen en gevarieerde programma in de lessen Lichamelijke Opvoeding kiezen voor extra sport op school. Van Sportline tot het examenvak gym op mavo (LO2) en havo (BSM). Daarnaast kunnen ze sinds kort vrijblijvend mee doen aan maandelijks georganiseerde workshops en toernooitjes binnen school en gaan er vanuit de Philips van Horne volgend schooljaar leerlingen mee doen aan Olympic Moves. Naast deze extra mogelijkheden heeft de Philips van Horne ook aandacht voor de motorisch zwakkere leerlingen waarbij wordt samengewerkt met Punt Welzijn van de gemeente Weert.

Directeur Linsen van de Philips van Horne is trots om een Gezonde School te zijn: “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wil je meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.