Riolering Heiligenbuurt

De gemeente Weert organiseert een inloopdag voor de vervanging van de riolering in de Heiligenbuurt. Tijdens deze inloopdag zijn de plannen te zien voor de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners van de Heiligenbuurt en andere belangstellenden zijn welkom op dinsdag 30 juni tussen 16.00 en 20.00 uur in de Bethelkerk, Maaspoort 30 in Weert.

Tijdens de inloop kun je het definitief ontwerp bekijken. Ook word je geïnformeerd over het afkoppelen van de woningen. Eind augustus 2015 wordt gestart met de uitvoering. Verder krijgt u informatie over de herinrichting van de openbare ruimte. Tijdens de inloopdag is er uiteraard alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ontwerp mede op basis van inbreng inwoners bepaald
Op 16 oktober 2014 is er ook al een inloopdag geweest over het vervangen van de riolering in de Heiligenbuurt. Toen zijn de bewoners geïnformeerd over het voorlopige ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte. Een aantal inwoners heeft zich beschikbaar gesteld om mee te denken in een klankbordgroep.

Na vier bijeenkomsten van deze klankbordgroep heeft de herinrichting van de woonbuurt opnieuw vorm gekregen.