Tien bedrijventerreinen in de gemeente Weert hebben een keurmerk gekregen voor veilig ondernemen. Een belangrijke voorwaarde voor het keurmerk is dat ondernemers afspraken maken met onder meer de gemeente, parkmanagement, politie, brandweer en andere partijen om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Acht terreinen hadden het keurmerk al en zijn na een audit opnieuw gecertificeerd. Twee bedrijventerreinen hebben nu voor de eerste keer het keurmerk behaald.

Het Keurmerk blijft drie jaar geldig. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen in het behalen van het keurmerk en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders. Terreinen die alle stappen doorlopen, krijgen aan het eind het Keurmerk toegewezen. Tot de gekeurde bedrijventerreinen behoren De Kempen, Leuken–Noord, Centrum–Noord, Kanaalzone 1, Kanaalzone 2, Kanaalzone 3, Kampershoek, Savelveld en Kampershoek 2.0 (nieuw) en Roermondseweg-Moesdijk (nieuw).

Over het keurmerk
De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het keurmerk heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. Ondernemers maken samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’, beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting enz.).